Räkna med index

   
     

   
Indexreglering med hjälp av vår räknedosa  
     
    Så här räknar du med index
Pdf-fil från tidningen Byggindex
 
     
    Blankett för beräkning av kostnadsändringar enligt Entreprenadindex